TV utbildning manus regi skola film producent produktion projektledare regissör reklam ky
IHTV - Institutet för TV utbildning manus regi skola film producent produktion projektledare regissör reklam ky
IHTV - Institutet för TV utbildning manus regi skola film producent produktion projektledare regiss??eklam ky
IHTV - Institutet för TV utbildning manus regi skola film producent produktion projektledare regiss??eklam ky
PROGRAMMET FR


TV-Producentlinjen - 80 p

Period Moment Pong

1-2   TV-Produktions Grundkurs
TV som media & branschkunskap
Målgrupp- & programanalys
Film- & TV-historia / teori
Bildkunskap
Dramaturgi I
TV-studion
  15

1-2   Program Produktion och Projekt I
Fältarbete med research
Idé, koncept & försäljning
Formatregler & genre
Inspelningsplanering
Projektarbete
  10

1-2   Program Produktion och Projekt II
Arbetsledning
Juridik
Ekonomi & eget företagande
Projektstyrning
Programplanering
  7

1-2   Gestaltning I
Produktionsövning
Projekt & team
Intervju & reportage
Produktionsövning
TV-programidé & pitch

  8


3-4   Lärande i Arbete I
Arbetsplatsförlagd praktik
Företags- och programkultur
  10

3-4   Lärande i Arbete II
Arbetsplatsförlagd praktik
Företags- och programkultur
  10

3-4   Lärande i Arbete III
Arbetsplatsförlagd praktik
Företags- och programkultur

  10

3-4   Gestaltning II
Examensarbete med handledning
  10

  Pong Skolfrlagt Arbetsfrlagt
  80 50 30
IHTV - Institutet f???? TV utbildning manus regi skola film producent produktion projektledare regiss??eklam ky
IHTV - Institutet f???? TV utbildning manus regi skola film producent produktion projektledare regiss??eklam ky
IHTV - Institutet f???? TV utbildning manus regi skola film producent produktion projektledare regiss??eklam ky IHTV - Institutet f???? TV utbildning manus regi skola film producent produktion projektledare regiss??eklam ky IHTV - Institutet f???? TV utbildning manus regi skola film producent produktion projektledare regiss??eklam ky