TV utbildning manus regi skola film producent produktion projektledare regissör reklam ky
IHTV - Institutet för TV utbildning manus regi skola film producent produktion projektledare regissör reklam ky
IHTV - Institutet för TV utbildning manus regi skola film producent produktion projektledare regiss??eklam ky
IHTV - Institutet för TV utbildning manus regi skola film producent produktion projektledare regiss??eklam ky
PROGRAMMET FR


Manuslinjen - 80 p

Period Moment Pong

1   TV-Produktion - Grundkurs
TV som media & branschkunskap
Film- & TV-historia / teori
Bildkunskap
Dramaturgi
  15

1-2   Manus och Produktion I
Formatregler & genre
Idé, koncept & försäljning
Projektarbete
Research & analys
  5

1-2   Gestaltning I
Seriedramaturgi I
Projekt & team
Karaktär & dialog I
Produktionsövning
TV-programidé & pitch
  5

1-2   Gestaltning II
Seriedramaturgi II
Karaktär & dialog II
  5

2   Manus och Produktion II
Manusnedbrytning & analys
Juridik, ekonomi & eget företagande
Manusredaktion
Att skriva för TV
  5


3-4   Lärande i Arbete I
Arbetsplatsförlagd praktik
Företags- och programkultur
  10

3-4   Lärande i Arbete II
Arbetsplatsförlagd praktik
Företags- och programkultur
  10

3-4   Lärande i Arbete III
Arbetsplatsförlagd praktik
Företags- och programkultur

  10

3-4   Gestaltning III
Examensarbete med handledning
  10

  Pong Skolfrlagt Arbetsfrlagt
  80 50 30
IHTV - Institutet f???? TV utbildning manus regi skola film producent produktion projektledare regiss??eklam ky
IHTV - Institutet f???? TV utbildning manus regi skola film producent produktion projektledare regiss??eklam ky
IHTV - Institutet f???? TV utbildning manus regi skola film producent produktion projektledare regiss??eklam ky IHTV - Institutet f???? TV utbildning manus regi skola film producent produktion projektledare regiss??eklam ky IHTV - Institutet f???? TV utbildning manus regi skola film producent produktion projektledare regiss??eklam ky