TV utbildning manus regi skola film producent produktion projektledare regissör reklam ky
IHTV - Institutet för TV utbildning manus regi skola film producent produktion projektledare regissör reklam ky
IHTV - Institutet för TV utbildning manus regi skola film producent produktion projektledare regiss??eklam ky
IHTV - Institutet för TV utbildning manus regi skola film producent produktion projektledare regiss??eklam ky
TV-PRODUCENTLINJEN 80 POÄNG
Poäng: 80
Tid: 80 veckor heltid
Denna utbildning erbjuds inte längre.
Tv-ProducentLinjen erbjöds mellan 1999 och 2009.

Sammanlagt 9 årsklasser gick utbildningen.

Examinerade 2000-2004 samt 2007-2009 gick en 80 poängs (veckors) utbildning.
Examinerade 2005-2006 gick en 60 poängs (veckors) utbildning.

Vår TV-producentutbildning siktade på att ge eleverna en kunskap om hela produktionsprocessen samt verktyg för idéutveckling och programpresentation.
Som Tv-producent ansvarar man för att en Tv-produktionen genomförs från det första idéarbetet till utsändningen av programmet. Eftersom producenten också skall leda idéarbetet förväntas man vara kreativ och nytänkande. Dessutom är man arbetsledare för en redaktion vilket ställer krav på ledarskap och samarbetsförmåga. Producenten är ansvarig för att innehåll och utförande stämmer med den beställning man fått av en tv-kanal eller produktionsbolagsledning


Det är viktigt att ha bredd när man arbetar med TV. Det är vanligt att man går emellan olika anställningsformer och arbetsuppgifter.
Många har idag startat egen firma och tar uppdrag via den. Andra arbetar på produktionsbolag eller kanaler på kortare eller längre projektanställningar.
Ute i TV- och Filmbranschen är det vanligt att producenteleverna arbetar som producenter, projektledare, inspelningsassistenter inslagsproducenter och efterbearbetningsproducenter. Du hittar dem i eftertexterna på alla kanaler.
Den studerande ska efter att ha fullgjort TV-Producentlinjen:

- kunna arbeta som producent/projektledare/programutvecklare vid prod. av TV-program
- kunna medverka aktivt vid produktions- och inspelningsplanering
- kunna arbeta konstruktivt med utveckling av originalformat och inköpta format
- kunna redogöra för branschens uppbyggnad och utvecklingstendenser på marknaden
- kunna bedöma, utveckla och förvalta programidéer och manus
- kunna leda och få personal att samarbeta i olika typer av produktioner
- kunna arbeta självständigt som frilansande producent på den svenska TV-marknaden
MER INFORMATION HÄR
» Program till TV-Producentlinjen
IHTV - Institutet f???? TV utbildning manus regi skola film producent produktion projektledare regiss??eklam ky
IHTV - Institutet f???? TV utbildning manus regi skola film producent produktion projektledare regiss??eklam ky
IHTV - Institutet f???? TV utbildning manus regi skola film producent produktion projektledare regiss??eklam ky IHTV - Institutet f???? TV utbildning manus regi skola film producent produktion projektledare regiss??eklam ky IHTV - Institutet f???? TV utbildning manus regi skola film producent produktion projektledare regiss??eklam ky